Zahradní železnice LGB - Stavba kolejiště 2009
Zahradní železnice LGB - Stavba kolejiště 2010
Zahradní železnice LGB - Stavba kolejiště 2011
Zahradní železnice LGB - Jízdy
Zahradní železnice LGB - Videa z jízd
Zahradní železnice LGB - Řízení kolejiště
Zahradní železnice LGB - Digitalizace
Zahradní železnice LGB - Nabídka modelů
Zahradní železnice LGB - odkazy na modeláře
Zahradní železnice LGB - odkazy na výrobce
Zahradní železnice LGB - Hlavní stránka

aktualizováno: 23.4.2013

kontakt: rozchod45@seznam.cz

Digitalizace

V poslední době dostávám stále více dotazů ohledně digitalizace a ozvučení lokomotiv. Proto se zde pokusím alespoň o zjednodušený přehled typů a vybavení modelů.


Lokomotivy bez možnosti připojení dekodéru se vyráběly v letech 1968 – 1996. Jejich elektronika je tvořena převážně diodami a kondenzátory. Tato elektronika je pro digitální provoz nepoužitelná. Osvětlení lze bez problémů připojit k dekodéru.


Lokomotivy bez lokomotivního dekodéru s analogovým zvukem se vyráběly v letech 1974 – 1996. Zde je nutné odebrat základní elektroniku a nahradit ji lokomotivním dekodérem. Pokud je zvukový modul vybaven taktovací nápravou, je možné ho připojit přímo do lokomotivního dekodéru  Další možností je jeho připojení přes relé k funkčnímu výstupu (F1). Zvukový modul bez taktovací nápravy není v digitálním řízení použitelný.


Lokomotivy s jednoduchým rozhraním se vyráběly v letech 1996 – 2004. Dekodér  může být připojen kabely  přímo na 4 až 8 pinů na základní desce. Navíc potřebujeme 6- pinový kabel pro připojení světel a ostatních funkcí.

Důležité je přepnout DIP přepínač na základní desce LGB do polohy OFF. V případě nepřepnutí hrozí poškození dekodéru.


Lokomotivy s přímým připojením se vyrábí od roku 1998. Dekodér se přímo připojí do dutinek na základní desce LGB. Důležité je opět přepnutí DIP přepínače.


Lokomotivy vybavené dekodéry tzv. „onboard“ se vyrábí od roku 2002. Pokud chceme model vybavit dekodérem se zvukem, je doporučeno původní dekodér odstranit z důvodu programování. Dva dekodéry způsobují problémy. Alternativně je možné připojit pouze zvukový modul.


Lokomotivy s DCC rozhraním 10 pin se vyrábí od roku 2004. Jedná se o nejjednodušší rozhraní pro digitalizaci. Všechny důležité funkce jsou ovladatelné. Stačí pouze odstranit propojovací můstek pro analogový provoz na základní desce a připojit dekodér 10-ti pinovým kabelem Massoth 8150501.

Nakonec musím zmínit modely bez označení – modely, které mají na motorové jednotce pouze 3 piny. U těchto modelů je pro digitalizaci nutná  úprava pohonné jednotky.

U těchto modelů je jeden sběrač proudu přímo propojený s jedním pólem motoru. Toto propojení je nutné odstranit. Je to jediný případ, kdy je nutný mechanický i elektrický zásah do motorové jednotky.

V ostatních případech, kdy má pohonná jednotka 4 piny, je jakýkoliv zásah naprosto zbytečný.

  

Jak poznáme, které rozhraní je v našem modelu ?1) Vlis ve spodní části podvozku. Písmeno D označuje čtyřpinový výstup z motorové jednotky

2) Trny na základní desce LGB pro připojení dekodéru, který připojíme kabely s dutinkami.

3) Tzv. direkt připojení. Dekodér se zasouvá do dutinek na základní desce LGB

4) Model je vybavený „onboard“ dekodérem pro analogový i digitální provoz. Model lze ovládat bez jakýchkoliv úprav. Takto bývaly také označené modely po dodatečné digitalizaci v autorských servisech LGB. Zda to platí stále, nevím.

5) Rozhraní DCC. Velmi jednoduché připojení dekodéru.